***S-a autentificat prezentul regulament prin incheierea de autentificare nr. 3973 din 03.12.2021***

REGULAMENT CADRU CONCURS LESNA

 

 1. ORGANIZATOR

Concursul este realizat de către compania TRUSTHEAD SERVICES SRL, cu sediul în Deva, str. Cuza Voda, bl. D4B, ap. 1, cod unic de înregistrare RO36403179, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J20/1004/2018, denumită în continuare LESNA.

 

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

Pe perioada Concursului, LESNA, va desfășura următoarele servicii:

 1. Va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor;
 2. Va preda premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;
 3. La data acordării premiilor va legitima câștigătorii și va întocmi un proces-verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

 

 1. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI


Concursul se va desfășura în perioada [1] iulie 2021 – [31] decembrie 2022 pe pagina https://lesna.ro/. Utilizatorii se pot înscrie la orice concurs desfășurat în perioada 1 iulie 2021– 31 decembrie 2022, cu respectarea termenului limită de înscriere care va fi anunțat distinct pentru fiecare concurs organizat.

 

 1. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE


Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de 18 ani, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

 

Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să completeze formularul disponibil în pagina de campanii de pe www.lesna.ro cu o adresă de email validă și nume prenume/telefon/user Instagram reale.

 

De asemenea, participanții trebuie să accepte Termenii și Condițiile, precum și regulile de GDPR disponibile pe www.lesna.ro.

 

 

 

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul General Privind Protecția Datelor”) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării, identificării și transmiterii premiului câștigătorului.

 

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii se pot înscrie la orice concurs organizat în perioada 1 iulie 2021 – 31 decembrie 2022, astfel:

Te înscrii GRATUIT în cursa pentru câștigarea PREMIULUI, urmând pași simpli:

 1. Follow paginilor de Instagram și Facebook Lesna și ale partenerului/partenerilor campaniei, în funcție de cerințele specifice fiecărei campanii de concurs;
 2. Tag 3 prieteni în comentarii la oricare dintre postările concursului de pe paginile Lesna și/sau ale partenerului/partenerilor, în funcție de cerințele specifice fiecărei campanii de concurs;
 3. Completezi datele solicitate în formularul de concurs afișat pe pagina de campanie activă de pe lesna.ro.

 

OPȚIONAL: Inviți și alți prieteni să participe la concurs, folosind acțiunile din pagina de confirmare a înscrierii, pentru a acumula mai multe șanse de câștig. În pagina de confirmare a înscrierii, se afișează pentru fiecare participant link-ul unic generat pentru a colecta puncte adiționale.

 

 

Se consideră valide doar înscrierile în concurs care respectă toți pașii obligatorii descriși în secțiunea „Cum funcționează” afișată pe pagina fiecărei campanii active de concurs de pe lesna.ro.

 

Toate înscrierile sunt stocate în sistemul informatic furnizat de Emarky B.V., Gageldijk 21, 3602 AG Maarssen, Olanda. Acest sistem este integrat în paginile web Lesna și facilitează extragerea aleatorie a câștigătorilor. Extragerea aleatorie ține cont de numărul de intrări (puncte) în concurs, astfel că participanții cu cele mai multe puncte au șanse mai mari să fie aleși de sistem.

 

Punctele se acordă pentru acțiunile întreprinse de participant:

 • Înscrierea în concurs urmărind pașii de mai sus acordă 6 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe Facebook acordă 3 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe WhatsApp acordă 6 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe Messenger acordă 3 puncte;
 • Acțiunea de urmărire a fiecărei pagini asociate concursului pe Instagram acordă 9 puncte;

 

Sistemul furnizat de Emarky B.V. oferă și detectarea potențialelor fraude, fără să blocheze direct accesul participanților marcați ca potențial frauduloși. Organizatorul are opțiunea de a notifica sau bloca accesul la concurs utilizatorilor care repetă acțiunile în mod fraudulos (ex.: același participant cu mai multe intrări în concurs de pe același IP, dar cu adrese de e-mail diferite).

 

 

Premiul ajunge la câștigător după confirmarea datelor de livrare, în termen de 7-10 zile lucrătoare.

 

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează.

 

ORGANIZATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A STERGE ORICE MESAJ

OFENSATOR.

 

 1. PREMIILE CONCURSULUI


Premiile concursului vor fi anunțate pe paginile de social media LESNA , Facebook și Instagram și pe site-ul lesna.ro. Premiile concursului vor fi adăugate într-o Anexă a prezentului regulament, unde se vor menționa următoarele date: descrierea premiului și valoarea acestuia, perioada în care poate fi ridicat, după caz datele de identificare ale sponsorului campaniei.

 

 1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI


Câștigătorii sunt aleși aleatoriu, dintre toate înscrierile valide în concurs, după cum a fost descris la pct. 5 Mecanismul concursului.

Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

 1. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI


Câștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: contactați prin mesaj pe Facebook/Instagram. Aceștia sunt obligați să verifice în 24 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale și cele de livrare, la acel mesaj. În cazul în care câștigătorii nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

În momentul extragerii trebuie să se poată vedea pe profilul participantului că a dat Like paginii de Facebook și/sau follow paginii de Instagram LESNA și ale partenerilor, în funcție de cerințele specifice de la fiecare concurs. Astfel, participanții trebuie să aibă profilul de Facebook și/sau Instagram public.

Câștigătorii vor primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Înainte de trimiterea premiului câștigătorul/câștigătoarea trebuie să trimită pe e-mail adresa de expediere și numărul de telefon.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie să predea procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

Premiile vor fi expediate prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea acordării câștigului în situația în care datele de contact ale câștigătorului (numele, telefon, adresa domiciliu/reședința) nu sunt corect comunicate Organizatorului de către câștigător.

 

 

NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII ÎN BANI A PREMIILOR ACORDATE CA URMARE A CONCURSULUI.

 

 

 1. DREPTURI DE AUTOR


Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook sau Instagram.

 

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI


Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 01 Ianuarie 2023, ora 00.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea Concursului.

 

 

 

 1. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE


Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare, cu excepția cu excepția taxei pe premiu aplicata venitului individual rezultat din campanii promoționale, taxa pe care Organizatorul are obligația de a o calcula, reține și transfera la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

 1. LITIGII


În cazul unor litigii apărute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

 

***S-a cerut autentificarea prezentului regulament***

REGULAMENT CADRU CONCURS LESNA

 

 1. ORGANIZATOR

Concursul este realizat de către compania TRUSTHEAD SERVICES SRL, cu sediul în Deva, str. Cuza Voda, bl. D4B, ap. 1, cod unic de înregistrare RO36403179, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J20/1004/2018, denumită în continuare LESNA.

 

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

Pe perioada Concursului, LESNA, va desfășura următoarele servicii:

 1. Va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor;
 2. Va preda premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;
 3. La data acordării premiilor va legitima câștigătorii și va întocmi un proces-verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

 

 1. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI


Concursul se va desfășura în perioada [1] iulie 2021 – [31] decembrie 2022 pe pagina https://lesna.ro/. Utilizatorii se pot înscrie la orice concurs desfășurat în perioada 1 iulie 2021– 31 decembrie 2022, cu respectarea termenului limită de înscriere care va fi anunțat distinct pentru fiecare concurs organizat.

 

 1. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE


Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de 18 ani, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

 

Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să completeze formularul disponibil în pagina de campanii de pe www.lesna.ro cu o adresă de email validă și nume prenume/telefon/user Instagram reale.

 

De asemenea, participanții trebuie să accepte Termenii și Condițiile, precum și regulile de GDPR disponibile pe www.lesna.ro.

 

 

 

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul General Privind Protecția Datelor”) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării, identificării și transmiterii premiului câștigătorului.

 

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii se pot înscrie la orice concurs organizat în perioada 1 iulie 2021 – 31 decembrie 2022, astfel:

Te înscrii GRATUIT în cursa pentru câștigarea PREMIULUI, urmând pași simpli:

 1. Follow paginilor de Instagram și Facebook Lesna și ale partenerului/partenerilor campaniei, în funcție de cerințele specifice fiecărei campanii de concurs;
 2. Tag 3 prieteni în comentarii la oricare dintre postările concursului de pe paginile Lesna și/sau ale partenerului/partenerilor, în funcție de cerințele specifice fiecărei campanii de concurs;
 3. Completezi datele solicitate în formularul de concurs afișat pe pagina de campanie activă de pe lesna.ro.

 

OPȚIONAL: Inviți și alți prieteni să participe la concurs, folosind acțiunile din pagina de confirmare a înscrierii, pentru a acumula mai multe șanse de câștig. În pagina de confirmare a înscrierii, se afișează pentru fiecare participant link-ul unic generat pentru a colecta puncte adiționale.

 

 

Se consideră valide doar înscrierile în concurs care respectă toți pașii obligatorii descriși în secțiunea „Cum funcționează” afișată pe pagina fiecărei campanii active de concurs de pe lesna.ro.

 

Toate înscrierile sunt stocate în sistemul informatic furnizat de Emarky B.V., Gageldijk 21, 3602 AG Maarssen, Olanda. Acest sistem este integrat în paginile web Lesna și facilitează extragerea aleatorie a câștigătorilor. Extragerea aleatorie ține cont de numărul de intrări (puncte) în concurs, astfel că participanții cu cele mai multe puncte au șanse mai mari să fie aleși de sistem.

 

Punctele se acordă pentru acțiunile întreprinse de participant:

 • Înscrierea în concurs urmărind pașii de mai sus acordă 6 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe Facebook acordă 3 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe WhatsApp acordă 6 puncte;
 • Acțiunea de distribuire a campaniei pe Messenger acordă 3 puncte;
 • Acțiunea de urmărire a fiecărei pagini asociate concursului pe Instagram acordă 9 puncte;

 

Sistemul furnizat de Emarky B.V. oferă și detectarea potențialelor fraude, fără să blocheze direct accesul participanților marcați ca potențial frauduloși. Organizatorul are opțiunea de a notifica sau bloca accesul la concurs utilizatorilor care repetă acțiunile în mod fraudulos (ex.: același participant cu mai multe intrări în concurs de pe același IP, dar cu adrese de e-mail diferite).

 

 

Premiul ajunge la câștigător după confirmarea datelor de livrare, în termen de 7-10 zile lucrătoare.

 

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează.

 

ORGANIZATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A STERGE ORICE MESAJ

OFENSATOR.

 

 1. PREMIILE CONCURSULUI


Premiile concursului vor fi anunțate pe paginile de social media LESNA , Facebook și Instagram și pe site-ul lesna.ro. Premiile concursului vor fi adăugate într-o Anexă a prezentului regulament, unde se vor menționa următoarele date: descrierea premiului și valoarea acestuia, perioada în care poate fi ridicat, după caz datele de identificare ale sponsorului campaniei.

 

 1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI


Câștigătorii sunt aleși aleatoriu, dintre toate înscrierile valide în concurs, după cum a fost descris la pct. 5 Mecanismul concursului.

Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 

 1. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI


Câștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: contactați prin mesaj pe Facebook/Instagram. Aceștia sunt obligați să verifice în 24 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale și cele de livrare, la acel mesaj. În cazul în care câștigătorii nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

În momentul extragerii trebuie să se poată vedea pe profilul participantului că a dat Like paginii de Facebook și/sau follow paginii de Instagram LESNA și ale partenerilor, în funcție de cerințele specifice de la fiecare concurs. Astfel, participanții trebuie să aibă profilul de Facebook și/sau Instagram public.

Câștigătorii vor primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Înainte de trimiterea premiului câștigătorul/câștigătoarea trebuie să trimită pe e-mail adresa de expediere și numărul de telefon.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie să predea procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

Premiile vor fi expediate prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea acordării câștigului în situația în care datele de contact ale câștigătorului (numele, telefon, adresa domiciliu/reședința) nu sunt corect comunicate Organizatorului de către câștigător.

 

 

NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII ÎN BANI A PREMIILOR ACORDATE CA URMARE A CONCURSULUI.

 

 

 1. DREPTURI DE AUTOR


Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook sau Instagram.

 

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI


Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 01 Ianuarie 2023, ora 00.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea Concursului.

 

 

 

 1. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE


Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare, cu excepția cu excepția taxei pe premiu aplicata venitului individual rezultat din campanii promoționale, taxa pe care Organizatorul are obligația de a o calcula, reține și transfera la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

 1. LITIGII


În cazul unor litigii apărute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.